Dromen en droomwerk
De kracht van creatief
dromen

De boodschap ontrafelen
Over mijzelf
Weblog
Kosten en contactgegevens
Flyer

SHELTER36 DROOMWERK
Transformatie en empowerment door dromen

 

‘EXPLORING THE INNER WORLD OF YOUR DREAMS’ 

Wat zijn dromen
Dromen zijn energetische processen, die in onze hersenen worden omgezet in beelden. De droomtaal kennen we dan ook als een beeldtaal, vol van symbolen en raadsels. De droom wordt vaak als een verhaal of film beleefd. Als dromer maak je daar deel van uit. Tijdens het dromen zijn andere hersengebieden actief dan wanneer je wakker bent. Dit zorgt voor een omgedraaide verwerking van informatie. We nemen geen informatie waar van de buitenwereld, maar ontvangen informatie van binnenuit. De taal van dromen is eigenlijk de taal van je ziel, de taal die diep van binnen komt en verbonden is met je persoonlijke en het collectieve onbewuste.

Wat is droomwerk
Droomwerk is een manier of werkwijze om met de droombron te communiceren. Bij de term ‘droombron’ kun je denken aan een bron in het onbewuste, die de dromen voortbrengt. Ik gebruik de term ‘onbewuste’, omdat de term ‘onderbewuste’ vaak geassocieerd wordt met: ‘zich in hiërarchische zin ergens onder bevinden’ of ‘minder waardevol zijn’, of ‘nutteloos zijn/geen betekenis hebben’. Aangezien wij in een maatschappij leven, waar de nadruk vooral op ons rationele vermogen ligt en we sterk verbaal zijn ingesteld, bestaat die neiging en vinden we het zelfs normaal om dromen als ‘bedrog’ te ervaren en er dus ook geen of nauwelijks aandacht aan te besteden. We zijn voornamelijk naar buiten gericht. Daarmee ontnemen we onszelf de kans om de enorme wijsheid en potentie van dromen te benutten.

Waar staat die ijsberg voor
Als je de illustratie van de ijsberg goed bekijkt, zul je beseffen, dat het eigenlijk bijna noodzaak is om je dromen serieus te (gaan) nemen. Gelukkig is droomwerk heel erg boeiend en echt de moeite waard. Daar kom ik na de illustratie op terug. Eerst de illustratie, kijk er goed naar:

ijs

Zoals je kunt zien, bepaalt het ONBEWUSTE (wat we dus in onze cultuur vaak ‘onderbewuste’ noemen) 80-90 % van je gedrag.(!!) Als je dit tot je door laat dringen, besef je waarschijnlijk, dat dit immens veel is en dat dus de power van het onbewuste enorm is. Kijk daarvoor maar eens naar de oranje pijl en waar die voor staat. Hiermee benadruk ik opnieuw het belang van droomwerk.

Waarom droomwerk
Dromen geven niet alleen informatie over die oranje pijl, of innerlijke processen en thema’s, die actueel voor je zijn. Ook zijn zij een bron van inspiratie: nieuwe ideeën, verborgen talenten, uitvindingen en kunst zijn hier te vinden.
Dromen laten ons in hun eigen taal zien waar we staan en wat er nodig is om een bepaald doel te bereiken, wensen te verwezenlijken, problemen op te lossen, belangrijke keuzes te maken, of hoe je het beste om kunt gaan met klachten of ziektes. Zij wijzen tevens de richting, die je het beste kunt gaan. De informatie die via dromen naar de oppervlakte komt, kan dus zeer waardevol zijn.
Droomwerk helpt ons de waardevolle informatie en de richting, die gewezen wordt, uit de droom te halen/filteren. Van daaruit leer je de vertaalslag te maken naar je dagelijkse leven, werk en relaties en blijkt de droombron een wijze gids. Ook leer je wat het betekent om werkelijk creatief te zijn en out of the box te denken.

Wat is er zo boeiend aan droomwerk
Met dromen werken is bijzonder en boeiend, omdat dromen waardevolle informatie bevatten, jou op weg kunnen helpen naar heling en transformatie of je op praktisch wijze kunnen bijstaan. Verder is de taal van dromen een soort geheime taal, die je dient te decoderen. Het gaat er bij droomwerk om deze taal te leren verstaan en te vertalen naar je eigen leven. Je kunt het vergelijken met diepzeeduiken en het zoeken naar een schat, die op de bodem van de zee verborgen ligt. Je wilt daar gaan zoeken, maar de uitrusting ontbreekt en je merkt, dat je bepaalde vaardigheden en technieken nodig hebt. Door middel van droomwerk werk je aan die uitrusting en leer je de nodige vaardigheden, waarna je op verkenning uitgaat. Gevorderde droomwerkers verkennen de diepere lagen van hun dromen en kunnen gaan focussen op een serie dromen en de rode draad die door hun droomleven loopt. Daarmee verdiepen ze ook hun eigen proces. Dat maakt droomwerk ook boeiend en de moeite waard: omdat het proceswerk is en je enorm kan ondersteunen bij de uitdagingen op je pad en je persoonlijke ontwikkeling.

Basishouding droomwerk bij Shelter36
Net als bij het diepzeeduiken geldt dat je eerst zorgt voor de basis. Daarom heb ik richtlijnen geformuleerd, die je ondersteunen bij het droomwerk. *
Wat ik hierboven beschrijf, klinkt heel bijzonder en waardevol, maar vraagt om een speciale insteek en benadering, waarbij je je innerlijke zintuigen steeds verder ontwikkelt en meer en meer gaat afstemmen op de signalen van het onbewuste. De dromen komen namelijk vanuit het onbewuste aan de oppervlakte van je bewustzijn. Met droomwerk ontwikkel je de samenwerking tussen bewust en onbewust.
Je zult merken dat je een (speur)neus krijgt voor de informatie, die in de droom verpakt zit.
Bij droomwerk gaat het niet alleen om je persoonlijke proces en de verdieping, maar raakt je bewuste persoonlijke proces aan onbewuste persoonlijke en universele processen. De droommaterie is wat dat betreft bijzonder interessant, maar vraagt dus ook een investering en commitment van je. Ook dit maakt belangrijk onderdeel uit van de basishouding. Er worden praktische oefeningen en methodes aangereikt om je daarin te begeleiden.
Overigens ben ik altijd bereid om technieken en methodes toe te lichten, voor degene die interesse heeft.
* Deze richtlijnen worden toegezonden als bijlage, voordat iemand komt droomwerken, of voordat een consult plaatsvindt.

Voor wie
Shelter36 droomwerk en droomsessies zijn geschikt voor beginnende en gevorderde dromers en droomwerkers, die willen leren (van) dromen, die met hun eigen dromen willen (leren) werken en verder voor alle dromers, die de basis willen leggen voor droomwerk en hun persoonlijke reis, of deze willen verdiepen.
Je kunt terecht voor persoonlijke consulten, maar ook een workshop of bezoek aan het Deventer Droomcafé is mogelijk. Vraag gerust naar de mogelijkheden. Voor prijzen, zie website: http://shelter36.nl/droom/
http://shelter36.nl/shelter/dromen.htm

Wanneer niet
Droomwerken in een groep is niet geschikt als er sprake is van contra-indicatie: dit kan o.a. het geval zijn bij ernstige ziekte of verslavingen, ernstige psychische problemen, een traumatische gebeurtenis, een stoornis, e.d. Neem bij twijfel gerust even contact op.
Droomwerken tijdens een individueel consult kan in veel gevallen wel.

Door wie
Het Shelter36-droomwerk en de individuele sessies worden begeleid door Francisca te Brake, professioneel droomwerker, healer en kunstenaar:
‘Ik heb opleidingen en trainingen gevolgd op het gebied van therapie, sjamanisme, droomwerk en kunst en heb een schat aan ervaring.
Als kind was ik al gefascineerd door dromen en sindsdien heb ik me er verder in verdiept.
Het contact met het onbewuste (waar de dromen wonen) betekent voor mij een enorme verrijking, een reis naar binnen, die vol is van avontuur, pure potentie en wijsheid. Verbeelding en bezieling zijn voor mij centrale thema’s binnen het werken met dromen.’
Ik bied droomwerk-sessies en workshops aan, waarbij ik je begeleid op deze reis naar en door de magische wereld van het onbewuste. Tevens kun je een keer per maand deelnemen aan het Droom- café. Voor het Droomcafé verwijs ik naar de flyer op de website.
Meer informatie over mij en het droomwerk, zoals ik het aanbied, kun je vinden op: http://shelter36.nl/droom/
http://shelter36.nl/shelter/dromen.htm https://www.facebook.com/Shelter36/

Aanmelden
Heb je interesse om deel te nemen? Ken je anderen, die interesse hebben? Geef dan je aanmelding door via friejorself@gmail.com of telefonisch:
0570-636235/06-40930970 TERUG

DE KRACHT VAN CREATIEF DROMEN
Wie wil dat nou niet? Meer energie, een inspirerend en creatief leven, inzicht in de zaken waar je steeds weer tegenaan loopt?

Dromen kennen geen censuur, zij vertegenwoordigen een autonome dimensie, die van grote betekenis en invloed is op ons leven. In hun eigen taal geven dromen een schat aan informatie door. Meestal zijn we ons daar niet van bewust. Dromen leren verstaan, betekent inzicht verkrijgen over disbalans, eventuele klachten, problemen en levensvragen. Het betekent echter ook zicht krijgen op verborgen talenten, verlangens  en creatieve potentie. De droombron als hulpkracht inzetten en leren van haar oneindige wijsheid, kortom: je onbewuste vermogens aanspreken en toepassen op situaties in je dagelijkse leven, daar draait het om bij droomcoaching. Bij Shelter36 droomcoaching kun je hier veilig en creatief aan werken. TERUG

 

DE BOODSCHAP ONTRAFELEN
Iedereen droomt, maar niet iedereen herinnert zich de droom bij het ontwaken. Tijdens het slapen is het onbewuste actief en schenkt ons een wonderlijke, fantasierijke wereld, waar vaak belangrijke en waardevolle informatie in schuilt. Ik begeleid mensen als droomtolk en gids om de boodschap, die de droom wil geven, te ontrafelen.

Als ingang gebruik ik een (flard van een) droom die je zelf inbrengt en je je nog goed voor de geest kunt halen. Heb je moeite om je dromen te onthouden, dan volstaat een actuele situatie, die je raakt, een wens of klacht. Deze nemen we dan als uitgangspunt, het droombewustzijn blijft namelijk actief, ook overdag, het is de kunst daarmee in contact te treden en de symbolische taal te (leren) doorgronden. Door zo met dromen te werken zal je vermogen om dromen te onthouden toenemen. Daarnaast kun je bij mij terecht voor tips en adviezen om dromen beter te onthouden.

Tijdens een droomconsult begeleid ik je als droomgids op een ontdekkingsreis naar de betekenis van de droom, het beeld of de klacht. De betekenis  uit zich namelijk in een vreemde, symbolische taal.

Vaak is dit een boodschap die een richting geeft, inzicht geeft, of hulp wil bieden inzake klachten, vragen over zingeving, verlangens, problemen die telkens terugkeren etc. Uiteindelijk is het van belang dat je zelf tot inzicht komt en dan ook weet dat het echt van jou is. Je zult ontdekken welke boodschap de droom voor je heeft en hoe je de droomkracht kunt benutten in je dagelijkse leven. Dat is het mooie van werken met dromen: als de boodschap wordt ontrafeld, ga je naar huis met een praktisch resultaat. Zo verbind je je droomleven met de dagelijkse realiteit en kunnen dromen je leven verrijken of helen.

Soms kan 1 sessie voldoende zijn, soms zijn er meerdere sessies (2 a 3) nodig. TERUG

OVER MIJZELF
Mijn naam is Francis te Brake, als kind was ik al gefascineerd door dromen en sindsdien heb ik me daar verder in verdiept, zodat ik nu anderen kan begeleiden middels droomwerk en verschillende methoden van droomheling. Het contact met het onbewuste (waar de dromen wonen) betekent voor mij een enorme verrijking, een reis naar binnen, die vol is van leven, pure potentie en ongekende wijsheid. Verbeelding en bezieling zijn voor mij centrale thema’s binnen het werken met dromen. Ik bied droomsessies aan, waarin ik je begeleid op deze reis naar het onbewuste, het creatieve potentieel, een magische wereld.

Ik heb opleidingen en trainingen gevolgd op het gebied van lichaamswerk, healing, sjamanisme, stemwerk, beeldende kunst, Jungiaanse droomanalyse, droomcoaching en volg workshops Embodied Imagination bij Robert Bosnak. Deze zomer heb ik de droomtraining bij Hannah van der Borst en Aad van de Ouwekerk met succes afgerond.

Voel je welkom je dromen met me te delen en van daaruit je leven te verrijken, wat gewond is te helen en inspiratie op te doen.

Je kunt in mijn praktijk terecht voor:
- Individuele droomconsulten en droominterpretatie
- Tips en adviezen om dromen te onthouden
- Droomcoaching voor hoogsensitieve personen
- Cursussen over dromen
. TERUG

  65,- voor intake en eerste consult van 1,5 uur
45,- per consult van 1 uur.

Contact:
Shelter droomcoaching
Francis te Brake
Middelweg 36, Deventer
0570-636235
TERUG NAAR BOVEN